Month

Mart 2024
VELAYET, NAFAKA, KORUMA, EV TAHSİSİ, TAZMİNAT TALEPLİ BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ   KONYA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE                                                                                              ”Müşterek evin müvekkilimize tahsisi taleplidir”                                                                                                  “6284 Sayılı Yasa Gereğince Koruma Taleplidir”                                                                                                      DAVACI                  : İsim Soyisim – TC kimlik numarası – Adres   VEKİLİ                     : Av. Akın ÖZBEY   DAVALI                    : İsim...
Yazıyı Oku
ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ TARAFLAR                          : 1-)  İsim-Soyisim-T.C.-Adres 2-) İsim-Soyisim-T.C.-Adres Yukarıda isimleri yazılı bulunan taraflar, hiçbir baskı altında kalmadan, kendi hür iradeleri ile boşanmaya karar vererek, boşanmanın mali sonuçlarını düzenleyen işbu protokolü, 01/01/2024 tarihinde imzalamışlardır. PROTOKOL MADDELERİ: 1-)Yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan taraflar 01/01/2019 tarihinde evlenmiş ancak anlaşamadıklarından boşanma isteğinde bulunuyor, aşağıdaki hususlarda anlaşarak boşanmayı kabul...
Yazıyı Oku
KONYA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE DAVACI               :  İsim-Soyisim-T.C.-Adres VEKİL                    : Av. Akın ÖZBEY DAVALI                :  İsim-Soyisim-T.C.-Adres KONU                   : Anlaşmalı boşanma talebimizden ibarettir. AÇIKLAMALAR  :                  Taraflar arasında uzunca bir süredir devam etmekte olan anlaşmazlık, mizaç uyuşmazlığı, sosyal ve kültürel anlamda farklılıkların zamanla ortaya çıkması nedenleri ile boşanmaya karar vermişlerdir. Söz konusu farklılıklara rağmen taraflar birbirlerine olan...
Yazıyı Oku
jasper alina kevin niklas write on chalkboard
İsim Veya Soyad Değiştirme Davası Nedir? Kişinin ismi veya soyadı, kişiye sıkı sıkıya bağlı hukuki niteliğiyle de şahıs varlığı hakkıdır. Kişiler bu unsurlar ile anılır ve tanınır. Adını benimsemeyen kişiliği ile özdeşleşmeyen kimsenin, adını değiştirmek istemesi en doğal hakkıdır. Türk Medeni Kanunu 27. Maddesi ile de açıkça düzenlendiği üzere kişi, ad veya soyadın düzeltilmesini haklı...
Yazıyı Oku
person sleeping beside dead leaves
Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Hakkında Türk Medeni Kanunumuz ile özel boşanma sebeplerinden biri olarak düzenlenen Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma davası açabilmek için mevcut şartların varlığı gerekmektedir. Medeni Kanunu’nun 165. Maddesi“Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit...
Yazıyı Oku