Konya Tapu Avukatı (Tapu iptali davası)

Konya ilinde faaliyet gösteren Akın Özbey Hukuk & Danışmanlık bürosu Tapu İptal Ve Tescil Davası Avukatı & Gayrimenkul Avukatı olarak müvekkillerinin gayrimenkul konusundaki işlemlerinin her aşamasında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Gayrimenkul alanında uzman Konya Tapu avukatı olarak; tapu iptal ve tescil davası, ortaklığın giderilmesi davası (izale-i şuyu) ve kira hukuku (tahliye davası , kira bedelinin tespiti davası vs) davalarında da avukatlık hizmeti vermektedir.

Tapu İptali ve Tescil Davası Nedir?

Tapu iptal ve tescil davası, tapu sicilinde hukuka ve usule aykırı olarak yapılan durumun gerçeklerini yansıtmayan kayıt ve tescil işlemlerinin gerçeğe uygun şekle getirilmesidir. Bu sebeple tapu iptali ve tescil davası taşınmaza yönelik mülkiyet hakkından kaynaklanmaktadır. Tapu iptal ve tescil davası uygulamadan kaynaklı bir isim olmaktadır. Halk arasında Tapu İptal Davası veya Tapu İptal Tescil Davası olarak da bilinmektedir. Bu tür davalar ile sürekli olarak ilgilenen, bu alanda uzmanlaşan avukatlarda halk arasında Tapu Avukatı , Tapu İptal Avukatı , Tapu İptal ve Tescil Davası Avukatı , Tapu Tescil Avukatı , Gayrimenkul Avukatı şeklinde adlandırılmaktadır.

Tapu iptal ve tescil davası ile gerçekleri yansıtmayan hatalı duruma yönelik tescil işleminin iptal edilmesidir. Taşınmazın gerçek hak sahibi olan maliki adına tescilinin yapılması sağlanır. Mahkeme tarafından tapu kayıtlarının gerçek hak sahibi adına tescil edilmesine karar verilir. Böylelikle yolsuz tescil niteliğindeki gerçeğe aykırı tescil silinerek gerçek malik adına tapuda tescil işlemi gerçekleşir. Tapu iptal ve tescil davası, tapuda gerçeğe aykırı bir tescil işleminin varlığı halinde hak sahipleri tarafından açılması mümkün olan bir davadır.

Konya Tapu Avukatı
Konya Tapu Avukatı

Hangi Nedenlerle Tapu İptal ve Tescil Davası Açılır?

Tapu kaydında gerçek hak sahipliğine aykırı olarak gerçekleştirilen tescil işlemlerine yolsuz tescil adı verilmektedir. Yolsuz tescil yapılan tapu kayıtlarına yönelik gerçek hak sahipleri tapu sicilinin düzeltilmesi amacıyla açılmaktadır. Bu şekilde açılan dava ile tapu kaydının iptalini ve kendisi adına tescilini talep eder. Yolsuz tescil sonucunda taşınmaz üzerine ayni hak tesisi sağlanmışsa, terkin ya da tadil işlemleri yapılmamışsa veya tapu sicilindeki durum bazı nedenlerle güncel durumu yansıtmıyorsa hak sahipleri tarafından tapu iptali ve tescil davası açılır.

Tapu İptal ve Tescil Davasının hangi nedenlerle açılacağı kanunda açıkça sayılmamıştır. Bu tür davalara ışık olan Yargıtay içtihatları bulunmaktadır. Günümüzde tapu iptal ve tescil davasının açılma nedenleri içerisinde en yaygın olanları aşağıdaki gibidir;

  • Muris Muvazaası nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası. (mirastan mal kaçırma nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası)
  • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi sebebiyle Tapu İptal ve Tescil Davası
  • Velayet yetkisinin kötü kullanımı nedeniyle tapu iptal ve tescil davası
  • Hile, aldatma şeklinde gerçekleşen devir nedeniyle tapu iptal ve tescil davası
  • Aile konutu olan taşınmazın hukuka aykırı bir şekilde devri nedeniyle tapu iptal ve tescil davası
  • Ehliyetsiz bir kişi tarafından gerçekleştirilen tescil işlemi sebebiyle tapu iptal ve tescil davası

Saymış olduğumuz bu örnekler uygulamada en sık karşılaşılan nedenlerdir. Fakat tapu iptal ve tescil davasının açılabilmesi için mutlaka bu nedenlerle dayanmak gerekmemektedir. Bu davaların açılması için somut olaydaki hukuka aykırılığın tespit edilmesi gerekir. Bu aykırılığa ilişkin doğru bir stratejinin geliştirilmesi ve stratejinin dava süresince değiştirilmeden taleplerin karşılanması amaçlanmalıdır. Dolayısıyla her somut olay kendi içerisinde haklı bir tapu iptali nedeni barındırabilmektedir.

Tapu İptali ve Tescil Davası Kime Açılır?

Tapu İptali ve Tescil davası, haksız olarak adına tescil işlemi yapılan kişiye karşı açılmaktadır. Kısaca tapuda malik olarak görülen kişiye karşı açılmaktadır. Tapuda haksız tescil yapılan kişinin ölü kaydının olması durumunda, ölen kişinin mirasçılarına karşı açılmalıdır.

Uygulamada bu tür davalarda husumet gösterilmesinden kaynaklı bazı sıkıntılar yaşanabilmektedir. Öyle ki tapuda malik olarak birden çok kişinin varlığı halinde davanın bütün ortaklara yönlendirilmesi gereklidir. Fakat yapılan bir yanlışlık neticesinde ortaklardan birinin husumetli olarak gösterilmemesi durumunda ilgili kişiye husumet yönlendirilmesi talep edilse de bazı durumlarda bu talep hakimler tarafından kabul görmemektedir.

Tapu İptali ve Tescil Davasında Nasıl Bir Yol İzlenmelidir?

Tapu iptal ve tescil davası kendi içerisinde keşif, tanık, uzman görüşü ile bilirkişi incelemesi gibi birçok muhakeme imkanını barındırmaktadır. Ayrıca taraflar gerekli gördüğü takdirde giderleri kendilerince karşılanmak üzere uzman bir kişi ile görüşerek ilgili dava hakkında uzman raporu da alabilir. Uzman bir Gayrimenkul Avukatı & Konya Tapu Avukatı ile sürecin yürütülmesi hak kaybına uğramamak adına önemlidir. Konya Tapu avukatı, sürece yönelik strateji geliştirmelidir. Süreç sonunda hakkınızı almanızı sağlayacak bilgi ve donanıma sahip olmalıdır. Bu sebeple Tapu İptali ve Tescil Davası alanında uzman olan Tapu İptal Avukatı yardımıyla yürütülmelidir.

Tapu İptal ve Tescil Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme?

Genel görevli mahkeme HMK ile açıkça belirtildiği üzere Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Genel kural olan bu kuralın bazı istisnaları da mevcuttur. Öyle ki ticari ilişkiden kaynaklı olduğu takdirde Asliye Ticaret Mahkemeleri görevlidir. Tüketici ilişkisi mevcut ise de Tüketici Mahkemeleri görevlidir. Somut olaya göre değerlendirme yapılmalıdır. Görevli mahkemenin Tapu İptali ve Tescili Davası Avukatı tarafından tespit edilmesi gerekmektedir.

Tapu İptali ve Tescil Davasında yetkili mahkeme ise yine HMK ile açıkça belirtilmiştir. İlgili kanuna göre yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Görevli mahkemenin aksine yetkili mahkeme değişmemektedir. Çünkü kesin yetki kuralı mevcuttur. Kesin yetki söz konusu olduğundan dolayı taraflar aralarında anlaşarak yetkili mahkemeyi farklı bir şekilde belirleyemez..

Tapu İptali ve Tescil Davalarında Zamanaşımı

Tapu İptali ve Tescil Davası konusu ayni hak olan bir dava türü olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple kural olarak zamanaşımı söz konusu değildir. Fakat istisnaları da mevcuttur. Tapu İptali ve Tescil Davası açmak için mutlaka alanında uzman Tapu İptali ve Tescil Davası avukatı veya Gayrimenkul Avukatı ile sürecin yürütülmesi gereklidir.

​Tapu Sicilinin Düzeltilmesi Davası Nedir?

Tapu sicilinin düzeltilmesi davası (tapu tashih davası) ile Tapu İptali ve Tescil Davası birbirinden farklı dava türleridir. Tapu Sicilini Düzeltme Davası kimlik bilgilerine ilişkin kadastro çalışmalarından kaynaklı hatalar ile taşınmazın yüzölçümü veya niteliğindeki belgesine aykırı yazım hatalarının ve başkaca hataların düzeltilmesi ile inceleme işlemini kapsamaktadır. Dolayısıyla bu tür hataların varlığı halinde Tapu Sicilinin Düzeltilmesi davasına başvurulması gerekmektedir.

Tapu İptali ve Tescil Davası Ne Kadar Sürer?

Bu tür davaların kaç yıl süreceğini belirtmek çok zordur. Öyle ki her olayın kendi içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Kesin bir süre belirtilmesi müvekkilleri umutlandırmaktan başka bir şey değildir. Çünkü davalı sayısına, tapunun durumuna, ileri sürülen iddialara, mahkemenin işlevine ve hızına, bilirkişilerin rapor hazırlama süresine, keşfin durumuna ve sair gibi etkenlerin varlığı nedeniyle davanın süresi değişkenlik göstermektedir.

Tapu iptali ve tescil davalarının mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması için uzman bir Gayrimenkul Avukatı veya Tapu İptal ve Tescil Avukatı tarafından sürecin yürütülmesi gereklidir.

Melisa Doğan
Melisa Doğan
02/02/2024
Süreç boyunca sürekli ulaşabildim, boşanma avukatı olarak hukuki destekleriniz için teşekkürler.
neslihan yüksel
neslihan yüksel
01/02/2024
Çok memnun kaldım her konuda çok yardımcı oldukları için çok teşekkür ediyorum
Muhammed Aydin
Muhammed Aydin
08/01/2024
Tapu iptali davası için başvurduk . Akın bey çok ilgili ve bilgili . Bütün süreçte bizleri bilgilendirdi .
Hasan Hüseyin Ayan
Hasan Hüseyin Ayan
01/01/2024
Kira davasi icin ciktigimiz bu yolda gayet ilgili.titiz.samimi ve guvenilir.. Insallah beraber guzel sonuc alacagiz
Ayhan Patınlı
Ayhan Patınlı
01/01/2024
Akın bey gerçekten çok güzel bir avukat kira davası konusuna bakıyor
Ayşe Erdoğan
Ayşe Erdoğan
13/11/2023
İdari bir sorunumla alakalı olarak Akın Bey'e başvurmuştum.Öncelikle neler yapabileceğimizi,sürecin nasıl işleyeceğini detaylı bir şekilde anlattı.İdare Mahkemesine davamızı açtık.Tüm süreç boyunca her konuda bilgilendirildim,dosyam çok iyi takip edildi.Gönül rahatlığıyla idare davalarınızı emanet edebilirsiniz.Avukat Bey'e ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ederim.
Kezban Akkaş
Kezban Akkaş
13/10/2023
Akın Bey gerçekten çok iyi ve ilgili bir avukat. Sizin sorununuzu sabırla dinleyerek çözüm yollarını arayan, beyefendi, ses tonuyla bile size güven veren, anlayışlı, işinin ehli biri. Ona çok ama çok teşekkür ederim. Eğer iyi bir avukat arıyorsanız muhakkkak onunla iletişime geçin. Ayrıca böyle iyi, müvekkiline her konuda destek veren ve adaletli bir insan olması ise gerçekten takdire şayan. Yolu daima açık olsun...
Abdullah Tokmak
Abdullah Tokmak
11/10/2023
Tapu iptali davamda bana bir avukattan daha fazlasini yapan gerek ilgisi ve herşeye hoşgörüsüyle yaklaşan sayılı kalmış avukatlardan birisiniz teşekkür ederim herşey için
Yusuf Yiğin
Yusuf Yiğin
20/09/2023
Ceza davaları konusunda derin bilgilere sahip çok kaliteli bir avukat. Kendisine teşekkür ederiz