Konya İdare Hukuku

Av. Akın ÖZBEY

KONYA İDARE HUKUKU AVUKATI

 

İDARE HUKUKU NEDİR?

İdare Hukuku, kamu otoritesine karşı bireyleri hukuk çerçevesinde koruma kapsamı ile yapılan düzenlemeleri ifade etmektedir. Dolayısıyla idare hukuku, idarenin işlemlerinin ve eylemlerinin sınırını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. İdare Hukukunun konusunu da tam olarak idarenin bu sınırların dışına çıkması halinde uygulanacak olan yaptırımları konu edinmektedir.

 

İDARE HUKUK KAPSAMINDAKİ DAVALAR NELERDİR?

İdari yargıda görülen üç tip dava türü bulunmaktadır. İptal Davaları, Tam Yargı Davaları ve İdari Sözleşmeden Kaynaklanan Davalar

Bu kapsamda açılacak olan davaların idare hukuku alanında uzman bir avukat tarafından yürütülmesi, kişilerin kamu otoritesi karşısında korunması ve hak kayıplarının önlenmesi açısından önem arz etmektedir. İdare Hukuku alanında uzman olan avukatlar genel olarak idare hukuku avukatı ya da idari yargı avukatı olarak tanımlanır.

 

İDARENİN SORUMLU TUTULABİLECEĞİ DURUMLAR NELERDİR?

İdare, eylem ve işlemlerinde sınırsız bir sorumluluğa sahip değildir. İdarenin yapmış olduğu fiillere ilişkin kanunlar ile belirli sınırlar çizilmiş olunup bu sınırların aşılması durumunda ön görülen yaptırımlar bulunmaktadır. İdare gerçekleştireceği bir hizmeti geç, kötü veya hiç bir şekilde yerine getirmezse, kusur sorumluluğu ile karşı karşıya kalacaktır. Bazı olaylarda ise idarenin hiçbir kusuru olmasa da çıkan zararlardan sorumlu tutulmaktadır. Bu gibi durumlara kusursuz sorumluluk denmektedir. İdarenin yapmış olduğu eylemlerin her biri kendi içerisinde değerlendirilerek sorumluluk tespitinin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle idare hukuku alanında tecrübeli, nitelikli bir idare avukatı ile sürecin yürütülmesi idarenin kusurunun saptanması açısından önemlidir.

 

İDARE HUKUKUNDA SÜREÇ NASIL BAŞLATILMALIDIR?

İdare Hukuku kapsamında açılacak olan davalarda her zaman davalı taraf bir kamu kurumu olmaktadır. Bu kapsamda açılacak olan bir dava eğer tam yargı davası ise yani zararın kaynağı idari eylem ise durumun öğrenilmesinden itibaren en geç bir yıl içerisinde idareye bu konu hakkında başvuru yapılmalı akabinde dava açılmalıdır. İdarenin bir eylemi söz konusu olmayıp idari bir işlem veya sözleşme kaynaklı zarar mevcut ise kural olarak 60 gün içerisinde dava açmak gerekir.

Burada kural olarak 60 gün denmesinin sebebi özel kanunlarda daha kısa bir süre belirlenip belirlenmediğinin tespit edilmesine ilişkindir. Özel kanunlarda daha kısa bir süre ön görülmüş ve bu şekilde düzenleme yapılmışsa iptal davası açmak için geçerli olan süre özel kanunlarda düzenlenen süre kadar olacaktır. Genel olarak özel kanunlar ile düzenlenen sürelerde 30 gün olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

İDAREYE ÖN BAŞVURU YAPILMASI HANGİ DURUMLARDA ZORUNLUDUR?

İdari eylem neticesinde oluşmuş bir zarar söz konusu ise dava açmadan önce idareye başvuru yapmak zorunluluğu bulunmaktadır. Dava açılmasının ön şartı, idareye başvuru yapılmasıdır. İdareye başvuru yapılmadan dava açılması durumunda mahkemece başkaca bir araştırma yapılmaksızın dava usulden reddedilmektedir.

İdari işlem nedeniyle zarar söz konusu ise kişiler direkt olarak dava açabilir. Yani idareye bu hususla ilgili başvuru yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

İDARE HUKUKU KAPSAMINDA YETKİLİ MAHKEMELER HANGİSİDİR?

Dava konusu yani zarara sebep olunan idari işlem veya sözleşmeyi yapan idari mercinin bulunduğu yerdeki idare mahkemesi genel yetkili mahkeme olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel yetki dışında özel kanunlar ile yetkili idare mahkemesinin gösterilmiş olması durumunda özel kanunlarda düzenlenen mahkemeler yetkili olacaktır. İdari sözleşmeden kaynaklı bir dava ise sözleşmeyi yapan idarenin bulunduğu yer idare mahkemesi yetkili olacaktır. Eylem kaynaklı bir davada ise eylemin yapıldığı yerdeki idare mahkemesi yetkilidir. İdari hizmetin yürütülmesi kaynaklı bir dava söz konusu ise hizmetin görüldüğü yer idare mahkemesi yetkilidir. Burada belirtilen yetki, mahkemeler tarafından resen araştırılarak kurallar olup yanlış yerde açılan bir dava direkt olarak usulden reddedilir.

 

İDARE HUKUKU KAPSAMINDA İPTAL DAVASININ SONUÇLARI NEDİR?

İdari bir işlem yapılmış ise yapılan işlem yetki, şekil, sebep, konu veya amaç yönünden hukuka uygun yapılmalıdır. Bunlardan biri yönünden işlem hukuka aykırı ise o işlemin iptal edilmesi gerekir. Dolayısıyla idare tarafından yapılan bir işlemin, hangi neden ile hukuka aykırı olduğunun tespit edilmesi, açılacak olan davada bu hususların özel olarak belirtilmesi ve iptalinin sağlanması ancak alanında uzman idare avukatı vasıtasıyla mümkün olacaktır. Mahkeme tarafından yapılacak olan yargılama sonunda verilecek karar ile idari işlemin iptaline hükmedilirse söz konusu işlem bütün hüküm ve sonuçları ile birlikte ortadan kalkar. Bir başka anlatımla o idari işlem sanki hiç yapılmamış gibi zarara uğrayan kişiler önceki hak ve statülerine kavuşmaktadır.

 

İDARE HUKUKU KAPSAMINDA SÜRELER NELERDİR?

İdari dava açmak için kanunlar ile belirli süreler ön görülmüştür. Özel kanunlar ile başkaca düzenleme yapılmamış ise Danıştay ve İdare Mahkemelerinde altmış gün, vergi mahkemelerinde otuz günlük süre bulunmaktadır. İdarenin bir işlemi ile ilgili dava açmadan önce ilgili makama başvuru yapılmış ise ilgili makam tarafından otuz gün içerisinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Bu hususa zımnen ret adı verilmektedir. Dolayısıyla idareye yapılan başvuru sonrası otuz gün içerisinde cevap verilmez ise süreler işlemeye devam eder. Burada kişilere verilecek olan cevabı süresiz olarak bekleme gibi bir dayatma söz konusu olmayıp otuz gün içerisinde cevap verilmemesi durumunda dava açma sürelerinin işlediği hususu göz önünde bulundurulmalı ve süre kaçırılmaksızın dava açılmalıdır.

İdari dava açma süresi geçtikten sonra ilgili makamlar tarafından cevap verilmesi durumunda dava açma süresi tekrar işlemeye başlar. Yani kişiler, süreyi kaçırmasına rağmen dava açmadan önce yapmış oldukları başvuruya cevap verilmesi halinde dava açma süresi canlanır ve tekrar başlar. Burada bahsedilen süreler tebliğ, ilan veyahut yayın tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar. Yine dava görevsiz bir mahkemede açılmış ise görevsizlik kararının kesinleşmesi sonrasında otuz gün içerisinde görevli mahkemede dava açılabilir. Tam yargı davalarında yazılı bildirim veya eylemin öğrenilmesi sonrasında bir yıl içinde ve nedeni ne olursa olsun en geç beş yıl içerisinde idareye başvuru yapılmalıdır. İdare tarafından bu başvuruya sessiz kalınması veya reddedilmesi halinde altmış gün içinde tam yargı davası açılır.

İDARE HUKUKU AVUKATI

İdare hukuku kapsamında çalışma yaparak, bu alanda uzmanlaşan ve bu tür davalara bakan avukatlara idare hukuku avukatı, idari yargı avukatı veya idare avukatı denmektedir. Her ne kadar idare hukuku kapsamında açılacak olan davalarda avukat tutma zorunluluğu bulunmasa da bu tür davalar özel teknik bilgi ve hukuki deneyim gerektirdiğinden idare hukuku avukatı ile sürecin yürütülmesi hak kaybına uğramamak adına son derece önem arz etmektedir. Tarafınıza yönelik bir idari işlem veya eylem nedeniyle idari dava açmak istiyorsanız Avukat Akın Özbey Hukuk & Danışmanlık ofisimizle irtibata geçerek hak kaybına uğramaksızın sürecin yürütülmesini sağlayabilirsiniz.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Konya İdare Avukatı Olarak Bizi Arayın!

Melisa Doğan
Melisa Doğan
02/02/2024
Süreç boyunca sürekli ulaşabildim, boşanma avukatı olarak hukuki destekleriniz için teşekkürler.
neslihan yüksel
neslihan yüksel
01/02/2024
Çok memnun kaldım her konuda çok yardımcı oldukları için çok teşekkür ediyorum
Muhammed Aydin
Muhammed Aydin
08/01/2024
Tapu iptali davası için başvurduk . Akın bey çok ilgili ve bilgili . Bütün süreçte bizleri bilgilendirdi .
Hasan Hüseyin Ayan
Hasan Hüseyin Ayan
01/01/2024
Kira davasi icin ciktigimiz bu yolda gayet ilgili.titiz.samimi ve guvenilir.. Insallah beraber guzel sonuc alacagiz
Ayhan Patınlı
Ayhan Patınlı
01/01/2024
Akın bey gerçekten çok güzel bir avukat kira davası konusuna bakıyor
Ayşe Erdoğan
Ayşe Erdoğan
13/11/2023
İdari bir sorunumla alakalı olarak Akın Bey'e başvurmuştum.Öncelikle neler yapabileceğimizi,sürecin nasıl işleyeceğini detaylı bir şekilde anlattı.İdare Mahkemesine davamızı açtık.Tüm süreç boyunca her konuda bilgilendirildim,dosyam çok iyi takip edildi.Gönül rahatlığıyla idare davalarınızı emanet edebilirsiniz.Avukat Bey'e ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ederim.
Kezban Akkaş
Kezban Akkaş
13/10/2023
Akın Bey gerçekten çok iyi ve ilgili bir avukat. Sizin sorununuzu sabırla dinleyerek çözüm yollarını arayan, beyefendi, ses tonuyla bile size güven veren, anlayışlı, işinin ehli biri. Ona çok ama çok teşekkür ederim. Eğer iyi bir avukat arıyorsanız muhakkkak onunla iletişime geçin. Ayrıca böyle iyi, müvekkiline her konuda destek veren ve adaletli bir insan olması ise gerçekten takdire şayan. Yolu daima açık olsun...
Abdullah Tokmak
Abdullah Tokmak
11/10/2023
Tapu iptali davamda bana bir avukattan daha fazlasini yapan gerek ilgisi ve herşeye hoşgörüsüyle yaklaşan sayılı kalmış avukatlardan birisiniz teşekkür ederim herşey için
Yusuf Yiğin
Yusuf Yiğin
20/09/2023
Ceza davaları konusunda derin bilgilere sahip çok kaliteli bir avukat. Kendisine teşekkür ederiz