Kategori

Dava Türleri
jasper alina kevin niklas write on chalkboard
İsim Veya Soyad Değiştirme Davası Nedir? Kişinin ismi veya soyadı, kişiye sıkı sıkıya bağlı hukuki niteliğiyle de şahıs varlığı hakkıdır. Kişiler bu unsurlar ile anılır ve tanınır. Adını benimsemeyen kişiliği ile özdeşleşmeyen kimsenin, adını değiştirmek istemesi en doğal hakkıdır. Türk Medeni Kanunu 27. Maddesi ile de açıkça düzenlendiği üzere kişi, ad veya soyadın düzeltilmesini haklı...
Yazıyı Oku
person sleeping beside dead leaves
Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Hakkında Türk Medeni Kanunumuz ile özel boşanma sebeplerinden biri olarak düzenlenen Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma davası açabilmek için mevcut şartların varlığı gerekmektedir. Medeni Kanunu’nun 165. Maddesi“Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit...
Yazıyı Oku
woman in white dress shirt sitting beside woman in white long sleeve shirt
Hayata Kast, Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davası Hakkında Türk Medeni Kanunumuzun 162. maddesi “Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.” şeklinde düzenlenmiştir. İlgili madde ile eşlerden birinin diğerinin hayatına kastetmesi veya pek kötü...
Yazıyı Oku
sad mature businessman thinking about problems in living room
Terk Nedeniyle Boşanma Nedir? Türk Medeni Kanunumuzda terkedilen eşe boşanma davası açması için özel olarak düzenlenmiş bir haktır. Terk nedeniyle boşanma davası açmak için belirli şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Türk Medeni Kanunu 164.Maddesinde terk nedeniyle boşanmaya ilişkin düzenleme yapılmıştır. Buna göre;  “Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı...
Yazıyı Oku
a couple talking to a lawyer
Eşlerden birinin evlilik birliği devam ederken üçüncü bir kişiyle cinsel birlikteliğe girmesi sebebiyle Türk Medeni Kanunu gereği aile mahkemesinde, özel yargılama usullerine tabi olarak görülen bir dava türüdür. Zina nedeniyle boşanma davası, özel boşanma sebeplerinden birisidir. Zinanın varlığı ve mahkemede ispatlanması ile başkaca sebeplere bakılmaksızın boşanmaya karar verilir. Zina, evli birinin eşi dışında başka bir...
Yazıyı Oku
couple in lawyer office
SUÇ İŞLEME NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI NEDİR? Boşanmanın özel sebeplerinden olan suç işleme nedeniyle boşanma davasının konusunu eşlerden birinin üçüncü bir kişiye karşı işlediği suç unsuru oluşturmaktadır. Yani eşlerin birbirine karşı işlediği suçlar bu madde kapsamında boşanma davasının konusu olmayıp hayata kast nedeniyle boşanma veya genel sebeplerle boşanma davasına konu olmaktadır. Eşlerden birinin üçüncü kişilere yönelik...
Yazıyı Oku