Month

Şubat 2024
woman in white dress shirt sitting beside woman in white long sleeve shirt
Hayata Kast, Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davası Hakkında Türk Medeni Kanunumuzun 162. maddesi “Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.” şeklinde düzenlenmiştir. İlgili madde ile eşlerden birinin diğerinin hayatına kastetmesi veya pek kötü...
Yazıyı Oku