Month

Eylül 2023
Anlaşmalı boşanma süreci, çiftler arasındaki evlilik birliğinin sonlandırılmasını hukuki bir şekilde düzenleyen bir prosedürdür. Bu süreç, evlilikten ayrılmak isteyen çiftler arasında karşılıklı anlaşma sağlandığında başlar. Konya’da boşanma işlemleri için bir avukatın rehberliği bu süreçte oldukça önemlidir. Konya boşanma avukatı, çiftlere hukuki destek sunarak anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlamalarına yardımcı olabilir. Konya’da Anlaşmalı Boşanma Süreci Nasıl İşler?...
Yazıyı Oku
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2021/947, K. 2023/615, T. 14.6.2023 sayılı ilamında miras bırakanın ekonomik durumunun iyi olması, mevcut mal varlığını satmasını gerektirecek bir ihtiyacının olmaması ve satın alan kişinin de ekonomik gücünün bulunmaması gibi hususların, mal kaçırma kastı ile muvazaalı işlem yapıldığını gösterir nitelikte olduğunu belirtmiştir.  Ayrıca tapudaki satış bedellerinin taşınmazın gerçek değerinin çok...
Yazıyı Oku
Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma ile uyuşturucu madde ticareti ayrımındaki en önemli kriter yakalanan uyuşturucu maddesinin miktarıdır. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin kişisel ihtiyaç sınırını aşacak miktarda olması, uyuşturucu maddeyi kişisel kullanım amacı dışında bulundurduğunun bariz göstergesidir. Kişisel kullanım için kabul edilebilecek miktar, kişinin içinde bulunduğu hal ve şartlara, uyarıcı maddenin türüne göre değişiklik göstermektedir. Buna...
Yazıyı Oku
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2020/2561 E. – 2020/3634 K. Sayılı ilamı ile tarafların ortak çocuğu olan davacı tanığının, davalı anne ile aralarında husumet olması sebebiyle ifadesine itibar edilemeyeceğine bu sebeple davacı tarafından iddia edilen vakıaların ispatlanmadığına karar vermiştir. Ayrıca eşini köyde yaşamaya zorlayan, kadının yaşadığı evi kadından habersiz satan erkeğin tam kusurlu olduğuna hükmetmiştir. Söz...
Yazıyı Oku