Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Hakkında

Türk Medeni Kanunumuz ile özel boşanma sebeplerinden biri olarak düzenlenen Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma davası açabilmek için mevcut şartların varlığı gerekmektedir. Medeni Kanunu’nun 165. Maddesi“Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.” Şeklinde düzenlenmiştir. İlgili madde uyarınca akıl hastalığı özel boşanma sebebi olarak düzenlenmiştir.

Akıl Hastalığı Nedir?

Kişinin ayırt etme gücünden yoksun olması akıl hastalığı olarak nitelendirilir. Akıl hastalığı dışında başkaca bir hastalığın varlığının mevcut olması akıl hastalığı nedenine dayalı olarak boşanma davası açılmasına sebebiyet vermeyecektir. Bu davanın açılabilmesi için mutlaka akıl hastalığının mevcut olması gerekir. Örneğin paranoya, nevrotik bozukluklar veya benzeri hastalıklar sebebiyle bu dava açılamaz.

Akıl Hastalığı nedeniyle boşanma davası açabilmek için hangi hastalıklar mevcut olmalıdır?

Uygulamada sıklıkça karşılaşılan akıl hastalıklarına örnek olarak hastanın iyileşmesine olanak bulunmadığı rapor ile sabit olması şartıyla şizofreni, paranoya gibi hastalıklar bu kapsamda değerlendirilmektedir. Yine önemle belirtmek gerekir akıl hastalığının resmi sağlık kurumu raporu ile ispatlanması şarttır. Akıl hastalığını belirten bilirkişi raporu hükme esas alınmayacaktır.

Akıl Hastalığının Evlenirken Mevcut Olması Halinde Ne Yapılabilir?

Yukarıda açıkladığımız hususlar akıl hastalığının evlilik sürecinin içerisinde oluşması durumlarında söz konusudur. Akıl hastalığı evlilik esnasında, yani nikah memuru huzurunda imza atarken mevcut ise ve diğer taraf bu hususu daha sonra öğrendiyse bu durumda evliliğin mutlak butlanla batıl olması durumu söz konusudur. Evlilik, akıl hastalığının evlenirken mevcut olması ile butlan olsa dahi mahkeme kararı ile evlilik iptal edilinceye kadar geçerli bir evliliğin bütün hüküm ve sonuçlarını doğurmaktadır. Kısaca evlilik, bu sebeple butlan sayılsa dahi mahkeme tarafından verilen hüküm geçmişe etkili olmayacak, evlilik bütün hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. 

 Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Sürecinde Avukat Gerekli Midir?

Özel bir boşanma davası olan AKIL HASTALIĞI NEDENIYLE Boşanma Davasında sürecin alanında uzman KONYA BOSANMA Avukatı ile yürütülmesi hak kayıplarına uğramamak, sürecin sağlıklı yürütülmesi adına önem arz etmektedir. AKIL HASTALIĞI NEDENIYLE boşanma davası açmak için Boşanma Avukatı olarak tarafımızla süreci yürütmek isterseniz iletişim numaralarımızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Benzer Yazılar

Bir yorum yaz ya da soru sor