Boşanma Davası Dilekçe Örneği

VELAYET, NAFAKA, KORUMA, EV TAHSİSİ, TAZMİNAT TALEPLİ BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

 

KONYA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

                                                                                             ”Müşterek evin müvekkilimize tahsisi taleplidir”

                                                                                                 “6284 Sayılı Yasa Gereğince Koruma Taleplidir”

                                                                                                    

DAVACI                  : İsim Soyisim – TC kimlik numarası – Adres

 

VEKİLİ                     : Av. Akın ÖZBEY

 

DAVALI                    : İsim Soyisim – TC kimlik numarası – Adres

 

KONU                     : Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma, velayet, müşterek                                             konutun tahsisi, tazminat, nafaka talepli dava dilekçemizdir.

 

AÇIKLAMALAR          :

Taraflar ** yılında severek evlenmişlerdir. Tarafların ** ve ** isimli iki çocuğu bulunmaktadır. Davalı tarafın kıskançlıkları, şiddete eğilimi, en ufak sorunları dahi büyüterek kavgaya dönüştürmesi, müvekkili aldatması ve darp etmesi neticesinde evlilik birliği müvekkil için çekilmez bir hale gelmiştir. Şöyle ki;

1-) Taraflar tanıştıktan sonra birbirlerini sevmiş ve ** yılında evlenmişlerdir. Davalı taraf evlilik birliğinin başından itibaren sürekli olarak kıskanç bir yapıya sahip olmuştur. Davalı tarafın türlü baskıları ile yıllarını geçiren müvekkil hapis hayatı yaşamış, hiçbir zaman söz sahibi olamamıştır. Davalı taraf, müvekkile hayatı zindan etmiştir.

2-) Davalı tarafın kıskanç ve baskıcı yapısı olmasının yanı sıra şiddete eğilimli, sinirli, öfkelendiğinde kontrolden çıkan bir yapısı vardır. Müvekkile gözü döndüğünde öldürürcesine vuran davalı, müvekkilin saçlarından tutup kapı önüne atmaya çalışmıştır. Bu şekilde çeşitli darp eylemleri mevcut olan davalı taraf boşanmada kusurlu davranışlar sergilemiştir.

3-) Davalı taraf müvekkili eve hapsedip, onu baskılayarak yıllarca evde hapis hayatı yaşatmıştır. Kendisi de dışarıda başka kadınlar ile birlikte olmuştur. Bu husus kendisi tarafından da yalanlanmamış, hayatında başka bir kadın olduğunu müvekkilin yüzüne karşı söylemiştir.

4-) Davalı tarafın sinirli yapısına, müvekkili sürekli olarak kıskanmasına, müvekkili baskı altına almasına, müvekkile sürekli küfür etmesine ve müvekkili darp etmesine tarafların müşterek çocukları da birçok kez şahit olmuştur. Davalı tarafın müvekkile yönelik “zilli, ahlaksız, terbiyesiz, şerefsiz” şeklindeki sözleri söylediğine müşterek çocuklar şahit olmuştur. Davalı, en ufak bir tartışmada dahi sürekli olarak bu şekilde küfür ve hakaret söylemlerinde bulunan, sapkın, kıskanç, şiddete eğilimli bir kişiliğe sahiptir.

5-) Davalı taraf yaşanan bir tartışma sonrasında sakinleşmeyerek müvekkile küfür etmeye başlamıştır. Müvekkil ve çocukları, davalı tarafı sakinleştirmeye çalışsa da bir sonuç alınamamış davalı taraf müvekkili yine dövmeye başlamış, çocuklar davalıyı tutamamıştır. Müvekkil bu yaşanan olaylar üzerine karakola şikayette bulunmuş, hastaneye giderek darp raporu almıştır. 6-) Çocukların üstün yararı gözetilerek velayetlerinin müvekkile verilmesi gerekmektedir. Ayrıca müvekkil ile çocukların müşterek konutta yaşaması çocukların düzenlerinin korunması amacıyla gerek ve şarttır. Bu nedenle DAVA SONUÇLANINCAYA KADAR MÜŞTEREK KONUTUN MÜVEKKİL DAVACIYA TAHSİSİNE KARAR VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ. 7-) Davalı müvekkilimizi defalarca kere darp etmiş olup halen tehditlerine devam etmekte müvekkili korkutmaktadır. 6284 sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine yasası gereğince davalı ve ailesi tarafından müvekkilime yönelik hakaret ve tehditlerin önlenmesi, bulunduğu konuta ve kendisine yaklaşamaması, telefonla veya herhangi bir iletişim kanalıyla iletişime geçmemesi için KORUMA KARARI VERİLMESİNİ talep ediyoruz.

😎 Müvekkilin evlendikleri günden beri davalı tarafın baskılarına maruz kaldığı, davalı tarafça darp edildiği, ev içerisinde hiçbir söz hakkı olmadığı gibi dışarıda serbestçe gezmesi bile yasak olduğundan davalı tarafça müvekkilin kişilik haklarına saldırı yapıldığı aşikardır. Dolayısıyla çekilen acı ve ızdırap ile birlikte davalı tarafın şiddet eğilimli yapısı ve müvekkilin sürekli darp edilmesi karşısında müvekkilin ruhen uğramış olduğu çöküntü ile yaşamış olduğu psikolojik travmalara karşılık olarak onu rahatlatacak olan bir tazminat bedelinin ödenmesi gerekmektedir. 1.000.000 TL manevi ve 1.000.000 TL maddi olmak üzere toplamda 2.000.000 TL tazminatın davalıdan alınarak müvekkile verilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER            : TMK, HMK, İçtihat kararları ve sair tüm yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER               :

Tarafların sosyal mali durum araştırılması

Tarafların banka hesap hareketlerinin CELBİ

Tanık beyanları (Tanık isimleri bilahare bildirilecektir)

Bilirkişi, keşif ve sair tüm yasal deliller

NETİCE-İ TALEP                 : Yukarıda detaylıca arz ve izah ettiğimiz, mahkemenizce de re’sen göz önünde bulundurulacak nedenlerle;

1-) Haklı davamızın KABULÜNE, evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve tarafların tekrar bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmesi mümkün olmadığından tarafların BOŞANMALARINA,

2-) 6284 sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine  yasası gereğince davalı tarafından müvekkilime yönelik hakaret ve tehditlerin önlenmesi, bulunduğu konuta ve kendisine yaklaşamaması, telefonla veya herhangi bir iletişim kanalıyla iletişime geçmemesi için KORUMA KARARI VERİLMESİNE,3-) Tarafların müşterek konutu olan “***” adresindeki müşterek konutun  içindeki eşyalarla birlikte MÜVEKKİLİMİZE VE MÜŞTEREK ÇOCUKLARA TAHSİSİNE, 4-) Davacı müvekkil lehine 5.000 TL tedbir nafakasına HÜKMEDİLMESİNE, tedbir nafakasının dava sonunda YOKSULLUK nafakası olarak DEVAMINA, her yıl ÜFE ORANINDA ARTTIRILMASINA

5-)  Müşterek çocukların GEÇİCİ VE KALICI VELAYETLERİNİN DAVACIYA VERİLMESİNE, müşterek çocuklar *** için 5.000 TL, *** için 5.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL tedbir nafakasıın DAVALIDAN ALINARAK DAVACIYA VERİLMESİNE, tedbir nafakasının dava sonunda kararın kesinleşmesinden itibaren İŞTİRAK nafakası olarak DEVAMINA, her yıl ÜFE ORANINDA ARTTIRILMASINA

6-)   Müvekkilimizin yaşadığı evlilik travmalarının bir nebze olsun giderilmesi adına 1.000.000 TL maddi ve 1.000.000 TL manevi olmak üzere toplam 2.000.000 TL tazminatın DAVALIDAN alınarak DAVACIYA VERİLMESİNE,

7-) Yargılama masrafları ile vekalet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılması yönünde karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz. 01/01/2024

 

                                                                                                                               DAVACI VEKİLİ

                                                                                                                               Av. AKIN ÖZBEY

Benzer Yazılar

Bir yorum yaz ya da soru sor