Anlaşmalı Boşanma Protokol Örneği Dilekçesi

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

TARAFLAR                          :

1-)  İsim-Soyisim-T.C.-Adres

2-) İsim-Soyisim-T.C.-Adres

Yukarıda isimleri yazılı bulunan taraflar, hiçbir baskı altında kalmadan, kendi hür iradeleri ile boşanmaya karar vererek, boşanmanın mali sonuçlarını düzenleyen işbu protokolü, 01/01/2024 tarihinde imzalamışlardır.

PROTOKOL MADDELERİ:

1-)Yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan taraflar 01/01/2019 tarihinde evlenmiş ancak anlaşamadıklarından boşanma isteğinde bulunuyor, aşağıdaki hususlarda anlaşarak boşanmayı kabul etmektedirler.

2-) Tarafların müşterek çocuğu olan 01/01/2020 doğum tarihli ***** isimli çocuklarının velayeti taraflardan **** üzerinde kalacaktır.

3-) Eşlerden ****, müşterek çocuk ****’i boşanma kararının kesinleşmesini izleyen  ay başından geçerli olmak üzere;

her hafta, hafta içi cumartesi günleri saat 09.00 ile 18.00 arası, 1 Temmuz- 20 Temmuz arası,  dini bayramların 2. Günü, ara tatillerin ikinci haftası olacak şekilde baba ile görüş tesisi sağlanması konusunda anlaşmışlardır.

4-)  Eşlerden *** ortak çocuğun eğitim-öğretim masrafları ve bakım giderleri için, boşanma kararının kesinleşmesini izleyen ay başından geçerli olmak üzere,  her ay #3.000TL#’yi, velayet hakkını kullanan eş adına banka hesabına, iştirak nafakası adı altında  her ay düzenli olarak yatıracaktır. Belirlenen meblağ, her yıl, ortak çocuğun/çocukların ihtiyaçları ve nafaka yükümlüsü eşin gelir durumu gözönünde bulundurulmak kaydıyla, her yıl ÜFE oranında artırılacaktır.    

5-) Taraflar, işbu boşanma nedeniyle, birbirilerinden maddi ve manevi tazminat, tedbir ve yoksulluk nafakası, mehir alacağı , ev eşyası alacağı, katkı payı alacağı katılım payı alacağı vs. gibi maddi ve manevi hiçbir talepte bulunmayacaklardır. Yargılama giderleri **** tarafından karşılanacaktır.

İşbu boşanma protokolü,  5 maddeden oluşan ve 3 nüsha olmak üzere, 01/01/2024 tarihinde düzenlenerek, taraflarca imza altına alınmıştır.

                TARAF                                                                                                            TARAF

   İSİM-SOYİSİM-İMZA                                                                                   İSİM-SOYİSİM-İMZA

Benzer Yazılar

Bir yorum yaz ya da soru sor