Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

KONYA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI               :  İsim-Soyisim-T.C.-Adres

VEKİL                    : Av. Akın ÖZBEY

DAVALI                :  İsim-Soyisim-T.C.-Adres

KONU                   : Anlaşmalı boşanma talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR  :

                 Taraflar arasında uzunca bir süredir devam etmekte olan anlaşmazlık, mizaç uyuşmazlığı, sosyal ve kültürel anlamda farklılıkların zamanla ortaya çıkması nedenleri ile boşanmaya karar vermişlerdir. Söz konusu farklılıklara rağmen taraflar birbirlerine olan saygı ve sevgiyi tamamen yitirmeden sürecin stresini de azaltmak amacı ile ekteki protokolü beraberce imza altına almışlardır. (EK- ANLAŞMA PROTOKOLÜ)

                Yukarıda arz ve izah edilen, taraflar arasında önceden kararlaştırıldığı üzere ve anılan protokol hükümleri çerçevesinde mahkemenizce boşanmaya karar verilmesi amacıyla işbu davayı açma zaruretimiz hasıl olmuştur. Tarafların boşanma için anlaşmış olmasına binaen sayın mahkemece duruşma günü belirlenerek tarafımıza bildirilmesini bilvekale arz ve talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER       : TMK vs ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER         :

Nüfus Kayıtları

01/01/2024 tarihli Anlaşma Protokolü (EK)

Her türlü yasal delil.

NETİCE-İ TALEP :

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle dilekçemiz ekinde bildirdiğimiz anlaşma protokolü çerçevesinde tarafların boşanmalarına karar verilmesini Sayın mahkemenizden müvekkilimiz adına saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. 07/07/2023

                                                                                                                                             DAVACI VEKİLİ

                                                                                                                                            Av. AKIN ÖZBEY

Benzer Yazılar

Bir yorum yaz ya da soru sor