Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Anlaşmalı boşanma davası, evlilik birliğini sonlandırmak isteyen eşlerin boşanma konusunda anlaşmaya vardıkları dava türüdür. Bu dava, tek celsede sona eren, ayrılmak için başvurulacak en kısa yoldur.

Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı boşanmak isteyen eşler anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamalıdır. Hazırlanan protokol velayet, nafaka, mal paylaşımı vs. gibi konuları içermelidir. Tarafların boşanmanın sonuçlarına yönelik anlaştıkları hususları protokole eklemeleri gerekmektedir.

Dava Dilekçesi Nedir?

Protokole ek olarak bir dava dilekçesi ile birlikte aile mahkemesinde dava açmalıdır. Dava dilekçesi protokol ile birlikte hazırlanması gereken zorunlu unsurdur. Öyle ki herhangi bir dava açmak için dava dilekçesini ilgili mahkemeye sunmak şarttır.

Anlaşmalı Boşanmak için Dava Açıldıktan Sonra Ne Olur?

Tarafların anlaşma protokolünü ve dava dilekçesini sunarak dava açmalarının akabinde taraflar duruşmaya çıkarak hakim huzurunda boşanma protokolünü onayladıklarını ve boşanmak istediklerini beyan etmelidir. Bu şekilde tek celsede boşanma gerçekleşir.

Anlaşmalı olarak boşanmak için süre şartı var mıdır?

TMK 166/3 hükmüne göre eşler evlilik birliğinin temelden sarsıldığı ve ortak hayatın çekilmez olduğu hususunda ortak kanaate varmış ise anlaşmalı olarak boşanabilir. 166/3 ‘’ Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.’’ Hüküm gereğince, anlaşmalı boşanma için bazı şartların hasıl olması gerekir. Bu şartlardan ilki, evliliğin en az 1 yıl sürmüş olmasıdır. Nikah tarihinden dava açılma tarihine kadar geçen süre 1 yıldan az ise anlaşmalı olarak boşanmak mümkün değildir.

Evlilik 1 Yıl Sürmemiş ise Tek Celse de Boşanmak Mümkün müdür?

Her ne kadar evlilik 1 yıl sürmemiş ise anlaşmalı olarak boşanma mümkün olmasa da tarafların tek celsede boşanması mümkündür. Şöyle ki tarafların çekişmeli boşanma davası açarak, ilk duruşmada hazır edecekleri tanıklar ile birlikte anlaştıkları hususları ve herhangi bir çekişmeli husus kalmadığını hakime bildirmeleri ile tek celsede boşanmak mümkündür. Konya Boşanma Avukatı olarak tek celsede boşanmak istiyorsanız tarafımızla iletişime geçerek süreci uzman bir avukat yardımıyla yürütebilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma davası nerede açılır?

Genel yetki kuralına göre anlaşmalı boşanmak için yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri (ikametgah) veya eşlerin son 6 ay birlikte oturdukları yer aile mahkemesidir. (TMK 168) Ancak yetkili mahkeme eşlerin anlaşmasıyla Türkiye’nin herhangi bir yerindeki Aile mahkemesi olabilir. Görevli mahkeme aile mahkemesidir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemeleri aile mahkemesi sıfatı ile görevlidir.

Eşler Tek Vekil ile Anlaşmalı Boşanma Davası Açabilir mi?

Her iki çiftin de ayrı olarak vekil tutma zorunluluğu yoktur. Eşlerden birinin vekaleti ile boşanma protokolü hazırlanabilir ve boşanma dilekçesi mahkemeye sunulabilir. Anlaşmalı boşanma davalarında gerek protokol gerekse dava sürecinin bir vekil ile yürütülmesi çiftlerin ileride hak kaybı yaşamaması açısından önemlidir. Konya boşanma avukatı olarak tüm sürecin takipçisi oluyoruz.

Anlaşmalı Olarak Boşanma Davası Kaç Gün Sürer?

Sürece dair her daim kesin ve net cevap yoktur. Fakat bu tür dosyaların ne kadar süreceğini mahkemece süren iş yoğunluğu, adli tatile denk gelmesi, duruşma gününün verileceği tarih gibi nedenler etkilemektedir. Kesin bir süre verilemez; fakat genellikle 1 ay içerisinde sona ermektedir. Konya boşanma avukatı olarak bu süreci 1-2 haftaya kadar indirmenizi sağlıyoruz.

Anlaşmalı boşanmadan vazgeçilebilir mi?

Anlaşmalı boşanma dosyalarında verilen kararın kesinleşmesine kadar olan süreçte anlaşmalı boşanma isteğinden vazgeçmek mümkündür. Eşlerden biri ya da her ikisi anlaşmalı boşanma kararından, mahkeme kararının kesinleşmesine kadar vazgeçebilir. Böylelikle anlaşmalı boşanma çekişmeli hale gelmiş olacak veya feragat edilmesi halinde dava düşecektir.

Anlaşmalı boşanma, tarafların evliliklerini karşılıklı olarak sona erdirmek için boşanmanın sonuçlarına yönelik hususlarda anlaşmaya vardıklarını içeren bir boşanma türüdür. Bu süreç, mahkemede uzun ve pahalı bir süreçten kaçınmanıza yardımcı olabilir. Konya’da anlaşmalı boşanma avukatı olarak, müvekkillerimize bu süreci sorunsuz bir şekilde sonlandırmalarına yardımcı oluyoruz. Mal varlıklarının bölüşümü, çocukların velayeti ve nafaka gibi konuları ele alırken, hukuki haklarınızı koruma konusundaki uzmanlığımız sayesinde, hak kaybınız olmaksızın sonuca ulaşmanızı sağlıyoruz.

Av. Akın ÖZBEY

Benzer Yazılar

Bir yorum yaz ya da soru sor